Naar inhoud

10-10-2009Club-avondlijk vertier

Een mooie rechte tussen rondenummer en aantal spelers: na 16 in ronde 4 en 20 in ronde 5, kwam in ronde 6 weer het viervoud opdagen: 24, schuivers en houwdegens samengeteld

Geen schuivers, want snel gedaan en dus duidelijk geen zin in uitgemolken partijen: Juan haalde de eerste overwinning van de avond, tevens zijn eerste in de club, tegen Eric en Kevin delfde het onderspit tegen Wim. Die laatste wou later op de avond niet veel lossen over zijn partij, maar verraste ons wél met zijn brede film-kennis. Zó breed dat zijn top-10 helaas niet door de censuur raakte - maar vraag de brave man er bij gelegenheid gerust zelf naar!

De avond werd ook prettig getint met wat nieuw bloed: Hussein Dia, uit Libanon, studerend in Toulouse en zeer kortstondig op doortocht in Leuven behaalde een uitstekende stelling tegen Rodric (later op de avond zijn experise als mobiliteits-onderzoeker verwoordend in het rollende "'k ga'ns gaan doorgaan"), maar viel dan ten prooi aan ons tempo; niet aan het ietwat rare half uur KO, maar aan de oubolligheid ervan: blijkbaar wordt in Frankrijk op club- én interclub-niveau steeds met 30 seconden extra per zet gespeeld. Het ga hem beter af vandaag in Hechtel, waar hij samen met Arno, Werther en Rein aan het Schanstornooi deelneemt.

Ander nieuw bloed dat vloeide was dat van Simeon (al is dat genealogisch nu ook weer niet zo nieuw). Het had echter niet moeten vloeien, want na een zeer sterk e5 tegen ondergetekende's Najdorf had hij een overtuigende stelling, mét pluspion - een blundertje liet nadien alles weer varen.

Danny leek in de opening een pijnlijke verzwakking te introduceren in Bart VP's vrouwelijke kant, maar Bart's activiteit én loperpaar leken voldoende compensatie te bieden. Ergens is er nog een zwart pionnetje gesneuveld, maar uiteindelijk kon de witte koning niet meer onder de aanvallen van de zwarte torens uit en werd in remise berust.

Nog een andere Bart, P ditmaal, haalde het tegen Maarten W. "15 seconden, nog 2 zetten en mat", sprak hij na de partij gelukzalig. Diep gelukzalig.

Tot de eerder vermelde houwdegens kunnen we ondertussen Marc rekenen. Ooit berucht om zijn uithoudingsvermogen in toren-eindspelen, ontpopte hij zich tot volleerd tacticus met een (schijn-?)offer tegen Mohand dat tegelijk de kwaliteit opleverde én de witte stelling geheel openreet.

Ook ijzervreter Romain niet vergeten: nadat hij ons in de war had gebracht met de stelling dat het voordeel van mensen tegen computers net in de tactiek lag, besloot hij dat te verduidelijken met Michiel in de rol van computer. Het pionnetjes snoepen beu gaf hij de dame voor toren en twee stukken om daarna met een spervuur aan penningen Michiel's overblijvende stukken op te ruimen. Een kleine tip aan de jeugdleiders: na de dooddoener 'geen partij is ooit gewonnen door opgave' misschien ook eens dieper ingaan op 'de eer aan zichzelf houden'?

Verrassend sterk ook de prestatie van Koen tegen Guru: wat een opgesloten loper leek, was eigenlijk een voordelige ruil voor drie aaneengesloten, onbelemmerde pionnetjes. Samen met een aardige ontwikkelingsvoorsprong bleken die niet te stoppen.

Het is welbekend dat de klok niet bepaald Tony's sterkste punt is; om er nu, zoals Thomas, je volledige spel op af te stemmen lijkt wat al te eenzijdig - zoals de ontbrekende toren hem bij de eerste tijdscontrole ook duidelijk maakte. Edoch, de beste plannen zijn toch de simplistische, want de tweede tijdscontrole gaf Tony de genadeslag en Thomas uiteindelijk gelijk.

Topconfrontaties bovenaan waar Steven G Bram verschalkte. Bram's uitvoerige analyse achteraf, diepgaande schaakinzichten verhullend: "Ik stond mat". Roel heroverde zijn toppositie in het klassement door een puntendeling met Arnaud - tegen Arnaud's zin, die het niet zag zitten om het remisevoorstel te weigeren om vervolgens met eeuwig schaak de beste voortzetting te kiezen.

Onzinnige Lijstjes:

  • -2100: Ivan & Romain
  • -1900: Koen & Bart P
  • -1700: Tony & Rodric
  • -1500: Christophe & Michiel

Maximum-houders:

  • 3/3: Rein & Ivan
  • 2/2: Romain & Koen


Meer details vind u in de enige échte lijst.

Reacties (0)

Er heeft nog niemand gereageerd op dit nieuwsbericht.

Reageren