Naar inhoud

20-01-2010Uitnodiging Algemene Vergadering 29/01

Beste schaker,

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de algemene vergadering van Schaakclub Leuven Centraal. Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 29 januari om 20u30 in Zaal Ons Huis, Goudsbloemstraat 28 in Leuven.

Volgende punten staan op de agenda:

1.       Werking 2009
2.       Wijziging statuten (zie onder)
3.       Controle rekeningen
4.       Jaarrekening 2009
5.       Begroting 2010
6.       Benoeming nieuwe bestuurders
7.       Varia

Leden die in de raad van bestuur willen zetelen, kunnen reeds hun kandidatuur bekendmaken via e-mail.

Er zal gestemd worden over volgend voorstel tot wijziging van de statuten. De wijzigingen zijn vetgedrukt, en worden voorafgegaan en gevolgd door een *.

+++++

Art. 15 Samenstelling raad van bestuur

1.       De VZW wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal drie *en maximaal zes* bestuurders, leden van de VZW.
2.       De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 2 jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarlijkse vergadering. Bestuurders zijn hernoembaar. Elke bestuurder aangeduid om te voorzien in een tijdens het mandaat opengevallen plaats is slechts benoemd voor de termijn dat het mandaat nog duurt. *Indien er meer dan zes kandidaat-bestuurders een gewone meerderheid van stemmen halen, worden de zes met het meeste aantal stemmen benoemd. Bij een gelijk aantal stemmen voor verschillende kandidaten voor het laatst aan te wijzen bestuurslid vindt een herstemming plaats tussen die kandidaten met een gelijk aantal stemmen.*

+++++

 Wat betreft de laatste wijziging dient tevens beslist te worden hoe deze verkiezing sluitend kan gemaakt worden, indien de herstemming zou leiden tot een gelijk aantal stemmen. Voor dit punt liggen reeds twee voorstellen op tafel:

-          de voorzitter van de algemene vergadering beslist
-          de nieuw-verkozen bestuursleden beslissen

 (persoonlijke noot) # Aangezien een beslissing i.v.m. de wijziging van de statuten maar mogelijk is, indien minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, roep ik iedereen op om zich bij afwezigheid te laten vertegenwoordigen door een ander lid. Voor deze vertegenwoordiging volstaat een gehandtekende “volmacht” die plaats en tijdstip van de algemene vergadering vermeldt (zie voorbeeld in bijlage). Minderjarige leden kunnen zelf deelnemen aan de vergadering of zich laten vertegenwoordigen door een ouder of wettelijke voogd (die niet noodzakelijk lid is). #

Filip Van den Schoor
Secretaris Schaakclub Leuven Centraal
namens de raad van bestuur

Reacties (16)

Gunther Dierckx - 24 januari 15.58u.

Steff,

als je niet weet wat ik bedoel, lees dan het voer van Pippo maar eens.

Pippo - 24 januari 11.43u.

In principe maken enkel de leden deel uit van de algemene vergadering en zijn enkel zij dus aanwezig.

Voor mijn part kunnen ook anderen aanwezig zijn, zoals bv. aspirant-leden. Dit geldt evenwel niet voor websitestalkers en pottenkijkers.

steff - 24 januari 10.14u.

Gunther,

Wat bedoel je juist met dezelfde parlee? Het is waar en normaal dat er met een naderende AV over het beleid gediscussieerd wordt. Ik vind de sfeer hier zeer goed (inclusief deze gedachtenwisseling), dus ik verbaas me echt over je bericht.

Wat betreft de aanwezigheid op de AV: ik denk dat iedereen welkom is, maar enkel de leden hebben stemrecht natuurlijk. Maar iemand van het bestuur zal dat wel bevestigen of ontkennen.

groeten,
steff

Gunther Dierckx - 23 januari 23.15u.

Ben nog eens langs gekomen op de site, en blijkbaar is het nog steeds dezelfde parlé als twee jaar geleden.

SPIJTIG, VREE SPIJTIG.

Wie mag er allemaal naar de AV komen?.

arnaud - 21 januari 15.48u.

dat klopt volledig Joris,

op de AV zullen we dan te horen krijgen wat er concreet is gebeurd en waarom we weer een jeugdverantwoordelijke kwijt zijn.

Tot dan hoor je me niet meer, want dit is inderdaad niet productief.

Joris - 21 januari 15.35u.

Ik hoop vooral dat deze hele discussie niet buiten proporties getrokken wordt. De meesten hier waren noch op de jeugdvergadering noch op de bestuursvergaderingen.

Het lijkt me vooral belangrijk dat dit gesprek begint met juiste informatie. En daar is de AV beter voor dan dit korte nieuwsbericht.

arnaud - 21 januari 14.52u.

Ik ben toch geneigd eerder te kijken naar wat je wel allemaal al hebt gedaan Joris !

Maar de verslagen zouden inderdaad best op de site komen, zeker na het vurig pleidooi van 2 jaar terug :-)
Ik ben namelijk benieuwd naar de concrete ideeën van de jeugdwerking die al dan niet door het bestuur gevolgd zijn geweest. Ik heb het er moeilijk mee om te geloven dat de voorstellen zo onredelijk waren, zeker indien ze zijn overlegd met de (meeste) lesgevers.

Joris - 21 januari 13.55u.

Johan, wat puntje 3 betreft, pleit ik schuldig. Die verslagen zijn er en ik wil ze gerust op de website zetten, maar dan afgeschermd natuurlijk. Dat de ledenhoek er nog niet is, is mea culpa.

arnaud - 21 januari 11.54u.

Ah, er is precies wel een ernstige discussie gestart over de jeugdwerking.
In ieder geval moet het ontslag van Stefan toch leiden tot een critisch zelfonderzoek over de wijze waarop met hem en zijn functie is omgegaan. Jeugdverantwoordelijken zijn precies geen lang leven beschoren tegenwoordig. Ik ben wel verplicht me bij Thomas aan te sluiten. De jeugdwerking is, indien goed uitgevoerd, zo goed als de zwaarste functie binnen de club. Als je iemand wil vinden die dat goed doet, dan ga je bijna altijd stoten op iemand die zo "zijn eigen ideetjes" heeft. Mensen met pit hebben nu eenmaal iets vaker een willetje. Dergelijke mensen zijn best bereid te onderhandelen voor de echt belangrijke dingen, maar braafjes voor elke beslissing of keuze een standpunt moeten verdedigen in het bestuur, is voor hen (desnoods onbewust) een halve vernedering. Zo iemand begint dan na een tijdje zichzelf ook wel wat "agressiever" te verdedigen, wat dan weer leidt tot onberip bij de overkant. Sneeuwbaleffect is gestart.Het onstlag van Stefan is wat mij betreft bijna een structureel gevolg van een bestuur die maandelijks samenkomt om alles onder controle te houden. Gun de mensen (en daarmee bedoel ik evengoed de andere functies) meer vrijheid en mochten ze fouten maken ... so what, dat is niet het einde van de club en de functies worden maar toegekend voor 2 jaar. Het ontslag van Stefan was, lijkt me, vermijdbaar en volkomen voorspelbaar. Maar ik verwijt zeker niemand iets, alleen wil ik hier kwijt dat een bestuur dat met "de billen geknepen" handelt, andere mensen doet vluchten die, mits wat beter begrip van hun noden en manieren van denken, perfect een plaats hadden kunnen hebben. Ik denk dat het bestuur een jeugdverantwoordelijke verlangt die gewoon niet bestaat. Het is een functie die niet compatibel is met dociliteit. Succes !!! (en een dikke dank voor het werk tot nu aan het bestuur, ik hoop dat mijn woorden in geen geval door iemand persoonlijk worden opgevat)

Thomas - 21 januari 09.47u.

Ik sluit mij vurig aan bij puntje vijf dat Johan aanhaalt: een apart budget voor de jeugd. Als het hele bestuur telkens opnieuw zijn goedkeuring moet uitspreken voor elke uitgave die voor de jeugd gedaan wordt, dan kan je
1. Geen echt coherent beleid voeren.
2. Als jeugdleider word je ontmoedigd: stiefmoeder heeft altijd haar zeg over al je inspanningen en betrachtingen.
3. Ook al heb je een bepaalde reden om een bepaalde uitgave te doen, niets garandeert dat de beslissing over die uitgave ook gebaseerd is op relevante feiten: alles (tot en met persoonlijke vetes en voorkeuren) kan een rol komen spelen bij de uiteindelijke beslissing.
4. Jeugdwerking, inzet van clubleden, prestaties en hoe deze gevaloriseerd kunnen worden zijn traditioneel een gevoelige materie binnen de club: zonder het jeugdbeleid dan ook best af van de ideologische discussies en leg het jeugdbeleid in zijn geheel voor ter goedkeuring aan de leden op de AV. Zo niet leg je telkens weer een bom onder het jeugdbeleid en/of het bestuur.
5. Ik ben blij dat Herwig opnieuw verantwoordelijkheid wil opnemen voor het jeugdbeleid. Geef hem aub een beetje ruimte om zijn project zelf op te stellen en uit te voeren en herval aub niet in de fouten van het verleden!

johan - 20 januari 20.42u.

Dat ziet er naar aloude traditie weer heel leuk en gezellig uit. Dit is pas tempting om nog ne keer af te komen sie!!!
:-)

Johan - 20 januari 20.11u.

1.Kan de raad van bestuur nu al meedelen wie van hen in de raad blijft?
Ik vermoed dat de meesten dat nu toch al weten.
2. Hoe zit het met de jeugdwerking ? Kan daar vooraf enige communicatie over zijn zodat iedereen er even over kan nadenken voor de vergadering ? Wat zijn de toekomstplannen ? Met wie ? Is er een andere club in oprichting ? Wordt daar dan mee samengewerkt of niet ? Worden tornooien en het BK gestimuleerd/ondersteund ?
3. Er wordt mij vaak allerlei verteld wat er al dan niet op bestuursvergaderingen gezegd wordt, maar ik weet er alles bij elkaar weinig van. Ik weet nog dat Bart op een van de vorige AV een vurig pleidooi hield om alle verslagen van alle bestuursvergaderingen op de site te plaatsen, graag ...
4. Hebben de leden van de raad van bestuur een visie wat ze met de club willen doen volgend jaar?
5. Mag ik vragen dat bij de rekeningen de inkomsten en uitgaven van de jeugd apart worden vermeld en verantwoord? De aansluiting voor een jeugdspeler is immers duurder in deze club.

Johan - 20 januari 19.47u.

De agenda geeft aan dat er een voorstel is om artikel 15 te veranderen en dat dit de nieuwe tekst wordt van artikel 15. Zo begrijp ik het toch goed ?

Christophe - 20 januari 14.11u.

Wat zit er onder varia? De naam van onze club?

Filip - 20 januari 14.08u.

Als er geen 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan er geen geldige beslissing genomen worden op de AV van 29 januari. De wet voorziet dan echter in de mogelijkheid om een bijzondere AV te houden tenminste 15 dagen later om de statutenwijziging opnieuw te bespreken. Deze kan dan op de bijzondere AV goed- of afgekeurd worden zonder dat er 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bart P. - 20 januari 13.12u.

Filip,

Kun je ook eens uitleggen wat er gebeurd als er geen 2/3 van de leden aanwezig/vertegenwoordigd is?

groeten
Bart

Reageren