Naar inhoud

31-01-2011AV, een verslag

Zoals na elke vergadering, algemeen of niet, hier een verslag:

 

-         Ledenwerving: We zijn keigoed bezig. We zijn de tweede grootste club van Vlaanderen als we kijken naar ledenaantallen. Op heel België zijn we 4e, maar 2 clubs die boven ons staan tellen niet mee, wegens te Duits.

-         Ledenwerving: In België schaken minder en minder mensen, in Leuven schaken ook minder en minder mensen. In Leuven haken de mensen minder snel af dan in de rest van het land --> binnenkort zijn we zeker de grootste club van België!

-         Jeugd: Met de jeugd is alles ok. De jeugdverantwoordelijke neemt geen ontslag.

-         Jeugd: De club betaalt de aansluiting bij de bond voor alle jeugdspelers. De € 80 lidgeld is voor de lessen, onafhankelijk van eerste of tweede aansluiting. Dit werd uiterst onhandig en gênant gecommuniceerd, de plaatsvervangende schaamte die werd gegenereerd lag ergens tussen die van een aflevering blind date en een incontinente bejaarde aan de bushalte.

-         Toernooi: De club denkt eraan het tempo nog te versnellen. Of neen: Bart denkt eraan om het tempo nog te versnellen. Of neen: op een of andere bestuursvergadering is een versnelling van het tempo besproken. Of neen, terwijl er een bestuursvergadering was hebben twee bestuursleden op de gang een verkorting van het tempo besproken. Of neen: het tempo is nu 2u voor 40 zetten en dan 30’ KO. We komen van 2u voor 40 zetten en 1uKO. Een verkorting is mogelijk, een verlenging ook. Alles is eigenlijk nog mogelijk, maar we moeten eerst informeren naar de mening van de leden. Ja, dit moet zeker gebeuren, maar niet op een algemene vergadering. Het moet via de website .. of neen, dat gaat niet lukken. Wel belangrijk is dat er tijdens de AV niet over gesproken werd, want dat zou ons te ver afleiden. De discutie zal op een ander moment gevoerd worden, hopelijk niet met Bart Persoons want dan zal het clubkampioenschap de vrijdag voor een ronde in de nationale IC afgelast worden wegens overlappend.

-         Toernooi: Eric werd niet in de bloemetjes gezet ondanks zijn hoogste aantal deelnames aan het open, schande!

-         Eric werd niet in de bloemtjes gezet ondanks zijn hoogste aantal pertinente vragen op de AV, minder schande.

-         Toernooi: Steven heeft het geweldig gedaan, behalve wanneer hij (weer) eens afwezig was, dan heeft Bart het geweldig gedaan. Een pluim voor Steven!

-         Toernooi: De paringen (door onschuldige hand getrokken) voor het gesloten zijn gemaakt. Zie mail & nieuwsbericht. Het wordt een schitterend gesloten toernooi, zonder forfaits maar jammer genoeg ook zonder Erika van Tielen. Steven verricht hier schitterend werk.

-         Communicatie: Bram heeft ook iets gezegd, maar ik weet niet meer wat. Hij heeft niemand in de bloemetjes gezet, wat mij enigszins tegenviel. Pluimen werden evenmin uitgedeeld.

-         Interclubs: Nog geen forfait dit jaar, maar we werken er aan!

-         Secretaris: Filip geeft de indruk alles onder controle te hebben, mooi zo!

-         Penningmeester: een pluim voor Bart, de eerste penningmeester in jaren die er in slaagt een jaarrekening voor te leggen die klopt. Ook de eerste die een voorlegt die negatief is, maar in tijden van crisis moet gespendeerd worden!

-         Voorzitter: geen voorzittersspeech, ontgoochelend.

 

 

Besluit:

 

De algemene vergadering is een avond waarop de bestuursleden tegen hun zin zitten, dit aan tafels die in U-vorm worden opgesteld. De voorzitter zucht veel. Het is zeker geen plaats om ideeën uit te wisselen, want dat zou te lang duren: jammer.

 

Punten van de jury:

 

Het bestuur krijgt voor het afgelopen jaar een flinke 8/10 voor het goede werk. Het had een 9 kunnen zijn, maar de communicatie was voor een 9 toch iets te ondermaats.

De AV is echter gebuisd, het trok op niets. 3/10, met dank aan Eric, of het was 1 geweest.

 

- SF

Reacties (19)

Bart P - 04 februari 12.08u.

Steff, je vat het goed samen. De pro-argumenten voor een verkorting zijn eerder van organisatorische aard. Er is nog geen argument geopperd waaruit blijkt dat we een beter schaker worden door het tempo te verkorten. Ik zou zelfs het tegengestelde durven zeggen: het tempo verkorten, zou er wel eens kunnen toe leiden dat we slechtere schakers worden.
Mijn inschatting is dat we, mits enige goede wil, er wel zullen in slagen om de organisatorische minpunten te verzachten. De voorstellen in onderstaande reacties zijn alvast een goed begin. Een pluim voor iedereen!

steff - 03 februari 21.09u.

ff niet gevolgd, toch nog ff inpikken op de argumenten in de 4e post (onderaan te beginnen): allemaal geldige argumenten, die zeker moeten afgewogen worden, behalve het laatste, dat is een drogreden. Een schaaktechnisch pro-argument, of verzachtend argument moet ik nog horen.

Maar ik herhaal mijn eerste zin: de andere argumenten zijn zeker geldig.

grumpy - 03 februari 09.03u.

IN ieder geval hebben niet alle leden de mail gekregen....

Steven F. - 03 februari 08.21u.

Even teruggekeken en als uit die "agenda" moet opgemaakt worden waarop de leden zich moesten voorbereiden. Nu ja, het was duidelijk dat we beter niks zegden, dus geen voorbereiding nodig eigenlijk :-) Toch een blaam voor Steven G.! Hij probeert hier psychologische truukjes uit, waarschijnlijk geleerd tijdens zijn opleiding!

Steven F. - 03 februari 08.12u.

Een blaam voor mij! (en Joris, en ja, waarom Bart R. niet nog een?)

steven - 02 februari 20.44u.

Achja whatever, zure appels zijn gezond. :)

Joris - 02 februari 20.06u.

Er is wel degelijk een mail gestuurd naar de leden met daarin de agenda van de Algemene Vergadering. Ik veronderstel dat Steven F die net als ik niet tegoei bekeken heeft :-).

steven - 02 februari 17.41u.

Niets doorgespeeld aan de leden?! huh?

Steven F. - 02 februari 14.04u.

Grappig, aangezien er niets is doorgespeeld aan de leden konden zij zich dus op niets voorbereiden. Dus konden er ook geen discuties gevoerd worden, wat van de algemene vergadering eerder een algemene "aankondiging" maakt.
Ik blijf voorstander van een blaam voor Bart R. :-)

En dit is gewoon mijn manier om ervoor te zorgen dat het in de toekomst stiller is, een pluim voor mezelf omdat ik via deze weg mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ga! En een blaam voor Steven G. omdat hij hier de verantwoordelijkheid van het bestuur probeert af te schuiven op hardwerkende leden!

steven - 02 februari 12.51u.

Er is een verschil tussen een ballon oplaten over tijdsinkorting (wat in de agenda van de vergadering onder punt 'vrijdagavond' valt) en een discussie ten gronde willen voeren, in dat laatste geval had 'tijdsinkorting voor het clubkampioenschap' dan een apart punt op de agenda moeten zijn, zodat de leden zich erop hadden kunnen voorbereiden; geen 'blaam voor bart r' dus.

Daarnaast wil ik ook nog vermelden dat het aan de toernooileider - niet de jeugdverantwoordelijke - is om ervoor te zorgen dat de partijen op tijd starten (en eindigen), en dat het stil genoeg is voor 'zijn' spelers; dus misschien moet er in het vervolg wat kordater opgetreden of anders georganiseerd worden door de toernooileider.

Thomas - 02 februari 12.31u.

Eerste en vooral: een dikke pluim voor alle bestuursleden die nog niet voldoende kluif hebben aan een AV, maar door het jaar ook deelnemen aan de saaie bestuursvergaderingen! Ook een verebos voor Steven F, wiens verslagen er altijd moeiteloos in slagen een lach op mijn gezicht te toveren, iets wat mijn schaakuitslagen al weer een tijdje niet meer vermogen. Dan wat betreft het tempo: ik pleit ervoor om het huidige tempo te behouden (ik vind het niet onbelangrijk dat om na de 40° zet toch het gevoel te hebben nog eens fors tijd te kunnen investeren in de stelling.) Ik ben ook voorstander van een nevencompetitie in een korter tempo. Ik denk dan aan partijen van 1u KO pppp. Ik geloof dat dit een goede tussenstap is naar deelname aan het gewone clubkampioenschap. Ik wil me ook wel opgeven als deeltijds tornooileider. Ik zie er best de voordelen van in om af en toe eens geen lange partijen te spelen op vrijdagavond (bvb minder elo-verlies door te weinig goesting en dan toch spelen). Omdat ik aan een lange partij echter het meeste plezier heb op momenten dat ik er wel voor wil gaan, vraag ik echter mede-tornooileiders. Dat kan niet echt een probleem zijn als ik denk aan alle leden die hun vrijdagavond het liefst beneden in het café doorbrengen. :-)

Steven F. - 02 februari 08.21u.

Als het bestuur aanstuurt op een tempowijziging is het aan het bestuur om niet onvoorbereid te zijn natuurlijk.
Misschien geen onvoorbereide ballonnetjes meer oplaten? Een blaam voor Bart R.!

Dat het altijd zo laat wordt heeft ook te maken met:

- dat de volwassenen later beginnen omdat ze wachten tot het stil is. Misschien is hier een kordate(re) controle nodig van de jeugdverantwoordelijken.

- om het stiller te maken is het mogelijk om de paringen te maken in het klein zaaltje en daar ook de uitslagen te noteren, aangezien het bekendmaken van de paringen toch altijd met lawaai gepaard gaat.

steven - 01 februari 19.24u.

Het Fide-tempo lijkt inderdaad 'oneindig lange' partijen te kunnen veroorzaken maar dit valt in de praktijk allemaal nogal mee: om een partijduur van 5u te creëren (wat de huidige duur is van een partij in het clubkampioenschap) dienen er 120 zetten gespeeld te worden. Om een partijduur van 4u te krijgen (het idee vermeld op de algemene vergadering) dienen er 60 zetten gespeeld te zijn. De gemiddelde partijduur is 38 zetten en een kleine 10% van alle partijen duurt langer dan 60 zetten (berekend op een database van 4,8 miljoen partijen).
Als ik me niet vergis betekent dit dus dat de spelers met het fide-tempo gemiddeld aanzienlijk minder tijd zouden hebben dan bij 2u voor een partij, maar dat het voor de toernooileider ongeveer op hetzelfde zou uitkomen (als hij moet blijven tot de laatste). Sowieso zou het fide-tempo al bijna altijd een eerder einde van alle partijen betekenen dan met het huidige tempo.
Wat betreft het delegeren van de verantwoordelijkheid van het afsluiten & opruimen in stilte (want het is natuurlijk vooral ná de laatste partij dat er lawaai gemaakt zou kunnen worden; dan maakt het voor de schakers namelijk niet meer uit, maar voor de slapende kinderen dus wel) betwijfel ik of een bestuur dit wel kan maken; per slot van rekening heeft een lid aan niemand verantwoording af te leggen en heb ik toch altijd geleerd dat men daarom nooit teveel moet verwachten van de leden.
Wat betreft een alternatief toernooitje kan ik nog melden dat dit mij persoonlijk een heel goed idee lijkt, maar dat dit organisatie vraagt (wat betekent ofwel iemand extra nodig, ofwel het huidige takenpakket van de toernooileider verzwaren); dit soort voorstellen moeten dus in se vergezeld worden van een kandidaatstelling m.i.
Dit toernooitje met korter (rapid?) tempo voorstellen als alternatief voor de jeugd voor het clubkampioenschap, lijkt mij overigens niet helemaal toereikend, gezien het voor jeugd belangrijk is om veel officiële partijen te spelen.
Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen natuurlijk; maar voordat er een discussie ten gronde gevoerd kan worden dient er toch eerst wat nagedacht te worden en een poging tot oplijsting van de mogelijkheden en argumenten pro- en contra gedaan worden (en ik blijf er dus ook bij dat we die discussie niet onvoorbereid moesten voeren op de AV).

Bart P - 01 februari 16.42u.

Het FIDE-tempo lijkt korter, maar vergis je niet. Zelf heb ik verleden jaar tijdens het ajuinentornooi in Aalst een eindspel van loper tegen paard met elk een 5-tal pionnen gespeeld en we zijn daar vlotjes voorbij zet 80 gegaan. Het laat immers toe om te blijven "melken".

Het takenpakket van de toernooileider kan ook verlicht worden als de spelers hun eigen materiaal zouden opruimen na de partij en er een duidelijke communicatie is over het plaatsen van de tafels op het einde van de avond.

Voor jeugdspelers zouden inderdaad rapidpartijen of zo kunnen georganiseerd worden. En dan kun je meteen zien of er inderdaad meer clubleden de vrijdagavond komen schaken.

Betreffende die slapende kinderen, denk ik beide "stakeholders" er baat bij hebben dat het stil is.

Joris - 01 februari 14.16u.

Het FIDE-tempo heb ik al eens kunnen uitproberen en vond ik wel ok.

Voor de meeste argumenten kan mijn geopperd idee van een neventornooi in het klein zaaltje (of eig ook gewoon in de grote zaal; het kleine zaaltje houden we mss beter voor losse (blitz) partijen) wel een oplossing bieden.

steven - 01 februari 13.45u.

Er zijn ook een aantal argumenten pro tijdsinkorting, ik som er even een paar op:
- jeugdspelers: momenteel zijn er amper jeugdspelers die kunnen deelnemen aan het clubkampioenschap vanwege het late uur
- het café en slapende kinderen: het café sluit geregeld vroeger dan dat het bij ons klaar is; er zijn ook slapende kinderen naast ons lokaal; bref; we moeten als vereniging ook rekening houden met onze stakeholders buiten het ledenbestand
- er zijn momenteel redelijk wat leden die niet of amper deelnemen aan het clubkampioenschap; het potentiële late uur wordt bij hen vaak aangehaald als reden hiervoor
- toernooileider: het toernooileiderschap houdt voor de meesten in dat de toernooileider als laatste overblijft om erover te waken dat alles mooi wordt opgeruimd, alle resultaten correct worden doorgegeven,... Met een verkorting van het tempo zouden we dit takenpakket wat kunnen verlichten
- tijdnood: zal er altijd zijn, en spelers die met het nieuwe tempo in tijdnood kwamen met het oude tempo meestal ook in tijdnood; bovendien gaat het officiële tempo in de meeste toernooien ook naar beneden (bv het Fide-tempo is 1u30+30' per zet), dus is het niet zo vreemd om daar voor avondpartijen in te volgen.

steff - 01 februari 10.36u.

Ik heb al veel plezier beleefd aan het nieuwe tempo. Om schaken niet TE plezant te maken stem ik tegen een inkorting.

Joris - 31 januari 20.32u.

Voor mij mag het ook zo blijven.

Bart P - 31 januari 20.24u.

Spijtig dat ik het begin gemist heb, maar Eric zou inderdaad een pluim mogen krijgen voor het meeste toernooideelnames. Is dit niet iets voor de toernooileider?
Hmm, wie was dat alweer?
;)

Nu een iets serieuzere noot betreffende het tempo tijdens de vrijdagavond. Vermits ze in de Arabische wereld denken dat veranderingen best vanuit de basis georganiseerd worden, wil ik hier met dezelfde passie de discussie aanzwengelen.
Een schaakpartij deftig analyzeren, vraagt tijd. Bij de een wat meer dan de ander, maar toch. Kijk maar naar wat er vorige NIC in onze 2e ploeg op het laatste bord gebeurde...
Persoonlijk wil ik geen partij meer verliezen door het maken van blunders die ik kan vermijden door mijn tijd te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken ipv snel-snel de meest voor de hand liggende voortzetting te kiezen. Aan zo'n blunderpartij heb je achteraf ook helemaal niets; alleen het gevoel dat je die avond beter beneden in het cafe kon gaan zitten.
Het huidige tempo vind ik het minimum. Vooral als je beseft dat tijdens officiele partijen (IC) je nog meer tijd krijgt. Je moet ergens je "time management" kunnen oefenen. Ideaal nemen we dus het tempo van de IC.

Reageren